Д.З.О. ЛајфВизион АД Скопје е првата Македонска компанија во сверата на животното осигуравање, формирана а 27.06.2014 год. Со седиште во Скопје на ул:50-та Дивизија бр:36 локал:4

– На 11.03.2015 год. е отворена нова канцеларија во Битола на ул.Томе Стефановски бр:9

Мотивот за нашето основање е за професионален, хуман и патриотски однос кон нашите граѓани како одговор на нечесноста, недоследноста и невистините пласирани од страна на странските посреднички комании, кои создадоа непотребно недоверба за продуктите на реномираните мултинационални осигурителни компании.