ПРИЈАВА ЗА ОСНОВЕН СЕМИНАР
(мора да се пополнат сите полиња)

Име и Презиме

Адреса (поштенски број)

Телефон

Дата на раѓање

Email

ВАЖНА НАПОМЕНА:
Лајф Визион АД Скопје не е во можност да го активира Договорот на соработникот доколку истиот не присуствува на Основниот семинар. На основниот семинар Ве молиме задолжително понесете ја со Вас Вашата трансакциска сметка